Znamenitosti Beograda

Hotel Moskva

Vervoatno najpoznatiji hotel u Beogradu, ovo je omiljeno sastajalište za Beograđane koje se nalazi na sred terazijskog trga. U vreme izgradnje ovo je bila jedna od najvećih privatnih zgrada u Srbiji i tada je bila poznata pod imenom Palata Rosija.
Zgrada je bila izgrađena za potrebe osiguravajućeg društva Rosija a sam kralj Petar Karađorđević I ju je otvorio za javnost. Tada se zgrada sastojala od restorana, kafane i apartmana koji su bili iznajmljivani za stanovanje, kao i prostora za kancelarije samog osiguravajućeg društva. Danas ovo je jedan od najpoznatijih prizora u Beogradu, kao i simbol luksuza i uživanja.

Pogledajte ostale znamenitosti Beograda

Rezervišite Segway turu, uštedite vreme i upoznajte Beograd!
20181103_161407 - Belgrade Segway Tours - SegwayBeograd
Foto: Belgrade Segway Tours