Pored trga Republike Terazije su još jedno popularno sastajalište za Beograđane.
Trg se nalazi odmah pored ulice Kralja Milana.
Najpoznatije dve atrakcije na ovoj lokaciji su hotel Moskva i terazijska fontana.
Trg je takođe direktno povezan sa Zelenim vencem.
Iako nije toliko veliki niti nabijen istorijom kao Trg Republike, Terazije ipak ima dosta sopstvenih vrednosti i zanimljivosti.
Terazijska fontana je veoma stara – njena konstrukcija počela je još daleke 1859. godine.
Ovo tada nije bila veoma urbana oblast te je izgradnja predstavljala pravu atrakciju za stanovništvo, privlačeći ljude da se okupljaju i gledaju radnike.
Nije trebalo dugo da veseli Srbi pretvore tu oblast u živahno sastajalište gde se svake večeri čula muzika verglaša i harmonike, a ljudi su sedeli i igrali domine.
Ova atmosfera se očuvala do danas i trg Terazije je i dalje veoma popularno mesto za okupljanja okružen mnogim restoranima i kafeima.

Pogledajte ostale znamenitosti Beograda

Rezervišite Segway turu i upoznajte Beograd za svega nekoliko sati!